Destruktion af medicinaffald

Destruktion af medicinaffald

Medicinaffald - farligt affald

Som andre varer har medicin også en begrænset holdbarhed. Medicin er betragtet som farligt affald, fordi det er giftigt for miljøet. Derfor skal medicin aldrig skylles ud i toilettet eller i vasken og må heller ikke smides i skraldespanden. Du kan altid aflevere dine medicinrester på Tårnby Apotek eller på filialerne Gyldenrisparkens Apotek og Kongelundens Apotek.

Når du afleverer dit medicinaffald, er det vigtigt at batterier, kviksølvtermometer og andre kviksølvholdige produkter, samt kanyler og skalpeller er sorteret fra. Kanyler og skalpeller skal afleveres i godkendte kanylebokse, som du kan købe på apoteket. Medicinaffaldet skal samles i en klar pose, så apotekspersonalet har mulighed for at kontrollere indholdet.

Apoteket tager imod alt medicinaffald fra privatpersoner.

Medicinen bliver efter modtagelsen sendt som farligt affald til kommunekemi i Nyborg, hvor det forsvarligt vil blive destrueret.