Nyhedsbrev
Elev på apoteket

Farmakonomelever

På Tårnby Apotek ansætter vi hvert år 2 farmakonomelever med start 1. september.
Vores ansøgningsfrist er 1. marts, hvor vi vil indkalde til samtaler. Du er altid velkommen til at sende en ansøgning til apoteket.

Uddannelsen tager 3 år og består skiftevis af 3 ugers skoleophold på Pharmakon i Hillerød og praktik på apoteket. På Pharmakon vil du lære den teori, som du skal bruge, når du arbejder på apoteket.
Du vil komme på 8 skole ophold i løbet af de 3 år uddannelsen tager - 7 ophold af 3 ugers varighed og et ophold af 2 ugers varighed. Alle skoleophold samt transport vil blive betalt af apoteket, så der vil ikke være nogle udgifter i forbindelse med dette. Du vil også få stillet en bærbar computer til rådighed samt få betalt dine bøger - alt hvad du altså behøver i forbindelse med uddannelsen, får du betalt.

Du vil under hele uddannelsen få elevløn efter gældende overenskomst.

 

Skoleophold

På Pharmakon vil du blive undervist i flere forskellige fag. Helt central er naturligvis medicin-farmaceutiske fag, som er viden om medicin. Du vil også komme til at have fag som anatomi og fysiologi, kommunikation og psykologi. Skoleopholdene er indrettet sådan, at de tager udgangspunkt i ens dagligdag på apoteket. I undervisningen bruges forskellige lærings -og undervisningsformer. Du vil kunne opleve den klassiske tavleundervisning, men derudover vil de også gøre brug af cases, som er baseret på hændelser på apotekerne samt øvelser i modelapoteket og laboratoriet. Samtidig bygger undervisningen videre på praktiktidens arbejde og læring (blandt andet med e-læringsprogrammer og videolæring).

 

Praktik

I praktiktiden træner du praktiske færdigheder og omsætter din teoretiske viden til praksis. For hver praktikperiode har Pharmakon formuleret en række mål, du skal nå.

Uddannelsen på apoteket består af læring i det daglige arbejde. Du har også en ugentlig studiedag, hvor du arbejder med opgaver, skolen har lavet. Du vil den forbindelse få tildelt en coach, som skal støtte dig i praktiktiden. Du vil på hver studiedag kunne få coach vejledning

 

Ansøgningsfristen er 1. marts

Læs mere om farmakonomuddannelsen på www.pharmakon.dk/farmakonomuddannelsen/

eller kontakt Apoteket på telefon 32501706 - spørg efter Signe eller Birgitte.

Du er altid velkommen til at aflevere din ansøgning.

as

Dine oplysninger