Elev på apoteket

Elev på apoteket

Farmakonomelever

På Tårnby Apotek ansætter vi hvert år 2 farmakonomelever med start 1. september.
Vores ansøgningsfrist er d. 1. marts, hvor vi vil indkalde til samtaler. Vi søger lige nu 2 personer der gerne vil være farmakonomelever. Send gerne en ansøgning til apoteket på taarnby@apoteket.dk eller kontakt apoteket på telefon 32501706 - spørg efter Berit eller Sandra. Du er også altid velkommen til at aflevere din ansøgning.

Uddannelsen tager 3 år og består skiftevis af 3 ugers skoleophold på Pharmakon i Hillerød og praktik på apoteket. På Pharmakon vil du lære den teori, som du skal bruge, når du arbejder på apoteket.
Du vil komme på i alt 8 skoleophold i løbet af de 3 år uddannelsen tager - 7 ophold af 3 ugers varighed og 1 ophold af 2 ugers varighed. Alle skoleophold samt transport til og fra skole i weekenderne, vil blive betalt af apoteket. Du vil også få stillet en bærbar computer til rådighed samt få betalt dine bøger - altså alt hvad du behøver i forbindelse med uddannelsen, får du betalt.

Du vil under hele uddannelsen få elevløn efter gældende overenskomst.

 

SKOLEOPHOLD

På Pharmakon vil du blive undervist i flere forskellige fag. Helt centralt er naturligvis medicin-farmaceutiske fag, som er viden om medicin. Du vil også komme til at have fag som anatomi og fysiologi, lovforståelse, kommunikation og psykologi. Skoleopholdene er indrettet sådan, at de tager udgangspunkt i ens dagligdag på apoteket. I undervisningen bruges forskellige lærings- og undervisningsformer. Du vil kunne opleve den klassiske tavleundervisning, men derudover vil de også gøre brug af cases, som er baseret på hændelser på apotekerne samt øvelser i modelapoteket og laboratoriet. Samtidig bygger undervisningen videre på praktiktidens arbejde og læring (blandt andet med e-læringsprogrammer og videolæring).

 

PRAKTIK

I praktiktiden træner du praktiske færdigheder og omsætter din teoretiske viden til praksis. For hver praktikperiode har Pharmakon formuleret en række mål, du skal nå.

Uddannelsen på apoteket består af læring i det daglige arbejde. Du har også en ugentlig studiedag, hvor du arbejder med opgaver, skolen har lavet. Du vil i den forbindelse få tildelt en coach, som skal støtte dig i praktiktiden. Du vil på hver studiedag kunne få coach vejledning i 2 timer.

 

Ansøgningsfristen er 1. marts

Læs mere om farmakonomuddannelsen på www.pharmakon.dk/farmakonomuddannelsen/

eller kontakt Apoteket på telefon 32501706 - spørg efter Berit eller Sandra.

Du er altid velkommen til at aflevere din ansøgning.