Nyhedsbrev
Servicemål

Servicemål

TÅRNBY APOTEK'S SERVICEMÅL

Mission Tårnby Apotek – vi arbejder for din sundhed ©

Vision   Let at være kunde – rart at være ansat.

 

3 timers parkering bag Sundhedshuset.

Drive-in er åben fra kl. 9.00-17.00 på alle hverdage. Lørdage fra kl. 9.30 - 13.00. Der er en ringklokke på vinduet. Den er normalt forbeholdt handicappede, gangbesværede, forælder med sygt barn og kunder der har forudbetalt en skaffevare. Vores drive-in er pt. tilgængelig for alle grundet COVID-19. Det er ikke nødvendigt at bestille på forhånd, du ringer på klokken, og vi kommer til jer så hurtigt vi kan.

 

TÅRNBY APOTEK'S SERVICEMÅL

På Tårnby Apotek arbejdes der konstant på at øge kvaliteten i vores håndtering og information omkring lægemidler. I den forbindelse fastsætter apoteket en række servicemål, som apoteket skal efterleve.

For at dokumentere at apoteket overholder kvalitetsmålene foretages der med jævne mellemrum målinger af kvaliteten på de enkelte områder.

Det er et lovkrav, at de servicemål det enkelte apotek arbejder efter, samt efterlevelsen af målene skal være offentligt tilgængelige.

Servicemål

Apotekets servicemål

Efterlevelse

Distribution

Fejl ved dosisdispensering

Der må ikke registreres fejl i de dosiskort apoteket udarbejder.

Servicemålet er ikke efterlevet, der er lavet handlingsplan

Der er registreret en fejl fra 1/3 2020 – 1/3 2021.

Fejludlevering:

Højst registrerede fejludleveringer i forhold til antal ordinationer

Der må højst registreres 0,02 % fejludleveringer årligt

Servicemålet er efterlevet

Fra 1/3 2020 – 1/3 2021 er der registreret 0,005 % fejl i receptekspeditioner i forhold til antal ordinationer.

Kø-ventetid

Gennemsnitlig ventetid skal være under 5 min. og maksimalt 5 % af kunderne må vente mere end 10 min.

Apoteket følger retningslinjen fra Apoteker Foreningen.

To gange årligt evaluerer apoteket ventetiden.

Servicemålet er efterlevet

Fra 1/9 2020 – 28/2 2021 var gennemsnits ventetiden på Tårnby Apotek 1 min 46 sek.

0,04 % af apotekets kunder har ventet mere end 10 min.

Leveringsgrad

98 % af alle receptordinerede lægemidler og apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler skal være på lager.

Servicemålet er efterlevet

Uge 46 - 2020: Leveringsgraden blev målt til 98,4 %

Handicapbetjening

Andre servicetiltag for handicappede

Drive-inn åbent kl. 9.00-17.00. Der er en ringklokke på vinduet.

Der findes 8 handicap-parkeringspladser bag Sundhedshuset.

Servicemålet er efterlevet

 

Fysisk tilgængelighed for handicappede

Kørestole kan komme direkte ind på apoteket.

Servicemålet er efterlevet

 

       

 

Rådgivning og information

Faglig rådgivning og information i apoteket

Ingen kunder må forlade apoteket med uafklarede spørgsmål om deres medicin og øvrige varer. Apoteket inviterer alle kunder til dialog om medicin og øvrige varer og håndtering af disse, med henblik på behovsafdækning hos kunden. Der ydes rådgivning individuelt tilpasset den enkelte kunde og situationen. Apoteket følger Apotekerforeningens krav til skrankerådgivning.

Servicemålet er efterlevet

Faglig vurdering af medarbejdere er foretaget i november 2021.

Alle efterlever målet.

Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder

Kunder der får sendt medicin oplyses om hvor og hvordan yderligere rådgivning omkring medicinen kan opnås.

Servicemålet er efterlevet

Det står på alle patientkvitteringer, som medsendes med medicinen.

Information til kunder der modtager dosispakket medicin

Kunder der modtager dosispakket medicin tilbydes en kopi af indlægssedler til de lægemidler der dosispakkes.

 

Servicemålet er efterlevet

Det står i velkomstbrevet, der gives til alle dosiskunder.

Dine oplysninger