Nyhedsbrev
Apotekets historie

Tårnby Apotek

Tårnby Apotek blev oprettet ved kongelig resolution d. 7. november 1929 og åbnede på Amager Landevej 37 den 1. oktober 1930.

Til apoteket blev der med tiden knyttet 5 håndkøbsudsalg i henholdsvis Kastrup, Dragør, St. Magleby samt i Tårnby på Vestbirk Allé og Kongelundsvej. I 1953 omdannedes udsalget i Kastrup til selvstændigt apotek – det nuværende Kastrup Apotek i Skottegården. I 1969 nedlagdes håndkøbsudsalget på Vestbirk Allé, og det nuværende apoteksudsalg på Tårnby Torv blev oprettet i stedet. Samme år oprettedes apoteksudsalg på Kongelundsvej 290, og det daværende håndkøbsudsalg på samme adresse blev nedlagt. I 2011 flyttede apoteksudsalget til Vestamager Centret.

Håndkøbsudsalget i Dragør, der oprindeligt havde ligget på adressen Kongevejen 11, flyttedes senere til Dragør Stationsvej, omdannedes herefter til apoteksudsalg og flyttedes i 1970 til adressen Kirkevej 146.

I 1979 blev apoteksudsalget på Kirkevej nedlagt, og i stedet blev Dragør Apotek oprettet på adressen Kongevejen 11 som filial af Tårnby Apotek. I 2006 blev Dragør Apotek givet i forbindelse med strukturændring til Kastrup Apotek.

Håndkøbsudsalget i St. Magleby, der senest blev flyttet til adressen Krudttårnsvej 171, omdannedes i 1979 på samme adresse til medicinudleveringssted. Udleveringsstedet blev nedlagt ca. år 2002.

Den 25. maj 2009 flyttede apoteket til Kamillevej 4 i Sundhedshuset. Apoteket blev indrettet i stueetagen i et plan med robotten liggende centralt i apoteket. Alle medarbejdere var med til at give gode ideer til designet af apoteket.

Flytningen af apoteket har været medvirkende til et bedre fysisk arbejdsmiljø, kortere ventetid og øget kundetilfredshed.

Den 1. September 2015 åbnede Gyldenrisparkens Apotek på Amagerbrogade 264 som en filial til Tårnby Apotek, og den nye filial har med sin beliggenhed skabt en større tilgængelighed for vores kunder. Den nye afdeling er blevet udstyret med robot, der letter arbejdsgangen gevaldigt.

Efterfølgende er der i 2018 åbnet 2 nye filialer under Tårnby Apotek - Tårnby Torv Apotek (før Tårnby Torv Apoteksudsalg) og Kongelundens Apotek på en ny adresse - Kongelundsvej 364.

 

Tårnby Apotek består således i dag af Tårnby Apotek, Gyldenrisparkens Apotek, Tårnby Torv Apotek og Kongelundens Apotek.

Apotekere gennem tiden

 

1929 - 1950 Jørgen Frederik Emil Sode

1951 - 1959 Harald Emanuel Otto Emil

1959 - 1977 Olaf Strøh Andersen

1987 - 2006 Sven Schytt Larsen

2006 - Peer Nørkjær

Dine oplysninger